Aktualności

W marcu w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie odbędzie się Festiwal Talentów.

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas I-VIII, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności sportowe, wokalne, taneczne, teatralne, artystyczne…itd.

Zgłoszenia przyjmują wychowawcy i opiekunowie Samorządów Uczniowskich do 14 lutego 2020 r.

Skip to content