Aktualności

Pracownie 210 i 213
w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie wzbogaciły swoje księgozbiory o nowe słowniki.

Stało się tak dzięki zaangażowaniu uczniów klasy 5a i 5b w akcję zbiórki makulatury. Zakupione słowniki posłużą uczniom w bogaceniu słownictwa i kształceniu sprawności językowej.
Dziękujemy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Porębie za ufundowanie nagród, a rodzicom i uczniom za zaangażowanie w akcję.

Skip to content