Aktualności

W dniu 17 lutego 2020 roku została otwarta Sala Doświadczania Świata.
Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Poręba Pan Ryszard Spyra, Skarbnik Miasta Poręba Pani Joanna Mucha oraz kierownik MZEA Pani Ewa Weber.

Pani Jolanta Pucek – wicedyrektor szkoły wraz z pedagogiem szkolnym Panią Justyną Perończyk przedstawiły najważniejsze założenia wzbogacania oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie o nowoczesne rozwiązania dostosowane do współczesnych potrzeb i oczekiwań. Najważniejszy test możliwości nowej sali został przeprowadzony przez naszych uczniów. Zabawa była świetna, a czas spędzony w sali dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w świadomie skomponowane urządzenia stymulujące rozwój zmysłów i relaksujące. Głównym celem sali jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Realizowane jest dzięki odpowiednio dobranej muzyce, grze świateł, przyjemnym zapachom czy elementom dotykowym emitowanym przez sprzęt wykorzystywany w Sali Doświadczania Świata.
Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata przynoszą korzyści zarówno dla osób zdrowych, odprężając je i relaksując, jak i dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz deficytami. Praca z dzieckiem w Sali Doświadczania Świata wpływa na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez: stymulację percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej, zmysłu równowagi.

Skip to content