Aktualności

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Szanowni Państwo.

Zgodnie z informacją przekazaną przez MEN, w czasie zawieszenia zajęć planowany jest próbny egzamin ósmoklasisty na zasadzie pełnej dobrowolności.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie  internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Uczniowie, którzy mają możliwość podejścia do egzaminu próbnego w domu, po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE rozwiązują  zadania samodzielnie w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie), a następnie niezwłocznie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli  przedmiotu e-mailem. Forma przekazania wyników i informacji zwrotnej zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie internetowej szkoły wraz z pełnym komunikatem MEN i CKE.

Jolanta Pucek

wicedyrektor szkoły

Informacja MEN i CKE

 

Skip to content