Aktualności

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Niezmiernie miło jest nam zakomunikować, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł w ramach ,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Całkowita wartość projektu 15 000 zł.

W ramach tego programu zostaną zakupione nowe pozycje do biblioteki, nowości wydawnicze, pozycje będące wznowieniami cenionych książek dla dzieci i młodzieży, w tym lektur szkolnych, beletrystyki, bajek.
Celem ,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

 

Wielu uczniów nie sięga po pozycje z biblioteki szkolnej tłumacząc to tym, że brakuje interesujących ich nowości wydawniczych, premier wydawniczych, książek atrakcyjnych dla młodego czytelnika zarówno pod względem treści, jak i pod względem grafiki. Dla wielu młodych czytelników nowo wydana książka, z nowoczesną szatą graficzną, może stanowić inspirujące źródło wiedzy.
Doposażenie bibliotek w takie atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań
dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw.
Bardzo cenne sporządzaniu listy zakupów nowych pozycji będą dla nas wszelkie sugestie i propozycje ze strony uczniów i rodziców. Swoja opinie wyrażą również Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Skip to content