Aktualności

Szanowni Rodzice,
od dnia 25.05.2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Udział w tych zajęciach wynika z deklaracji i zgody rodzica.
Rodzice, którzy zadeklarowali udział dziecka w zajęciach proszeni są o zapoznanie sie z następującymi wytycznymi: 
 

Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Skip to content