Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Poloskiego w Porębie, na podstawie komunikatu  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z 15 maja 2020 r., wprowadza do stosowania w okresie pandemii COVID – 19
,,Procedury postępowania dla zdających E8 w SP1”  na terenie placówki. 

Procedura postępowania dla zdających E8 w SP1 w Porębie

Poniżej dostępny jest harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Skip to content