Aktualności

Wyposażamy szkołę w narzędzia multimedialne i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie została w czerwcu 2020 r. doposażona w 10 tablic interaktywnych i 2 monitory interaktywne. W ten sposób już wszystkie 22 pracownie w naszej szkole wyposażone są w sprzęt multimedialny i każde zajęcia od nowego roku szkolnego mogą być prowadzone przy ich wykorzystaniu, w oparciu o nowoczesne programy i platformy.
Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra zapewnia nam wsparcie w procesie rozwoju technologicznego szkoły i konsekwentnie to postanowienie realizuje. Dzięki temu wyposażamy się i modernizujemy.
W dzisiejszym świecie, w dobie komputerów, stałego łącza internetowego, telefonów i innych elektronicznych nowinek, coraz trudniej przekonać uczniów do tradycyjnej formy uczenia się, która niejednokrotnie wydaje im się nudna.
 
W naszej szkole poszukujemy nowych sposobów zdobywania przez uczniów wiedzy i rozwijania umiejętności i pasji.
Chcemy wychodzić z edukacją poza szkolną ławę. Wykorzystywać możliwości jakie niesie ze sobą komputer, Internet i uczyć uczniów dobrych nawyków w korzystaniu z nich.
W szkole stosujemy program „Wirtualny podręcznik”, który realizujemy od września 2018 roku w edukacji wczesnoszkolnej.
Ponadto stosowane e- podręczniki umożliwią naukę każdemu uczniowi naszej szkoły.
Korzystamy z platform e – learningowych, które są obudową do wprowadzonych e-podręczników i zawierają narzędzia umożliwiające prowadzenie zajęć z uczniem w środowisku sieciowym oraz stacjonarnie w klasie.
Jesteśmy przeświadczeni o tym, że podjęte działania przyczynią się do znaczącego podniesienia jakości procesu dydaktycznego i ułatwią oraz uatrakcyjnią naukę naszych uczniów.
Skip to content