Aktualności

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się" w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.
Polska jest jednym z jej liderów. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.
Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie rozpoczynają przygodę z programowaniem na zajęciach kodowania w klasie czwartej, za rok również w klasie piątej. Zajęcia z kodowania realizowane są na podstawie autorskiego programu przy wykorzystaniu zasobów pracowni komputerowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie. Dodatkowo w ramach świetlicy prowadzimy dla uczniów zajęcia z robotyki.
Nasza szkoła wykorzystała codeweek do propagowania kodowania wśród uczniów proponując im zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką.

 

Skip to content