Aktualności

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie klas 4-8 przechodzą na naukę zdalną od dnia 24.10.2020 do dnia 08.11.2020.
Wszystkie lekcje będą odbywały się online na platformie Teams zgodnie z dotychczasowym planem lekcji dla każdej klasy.

 

Klasy I-III funkcjonują bez zmian, w trybie stacjonarnym.

 

Bez zmian pozostają godziny pracy świetlicy szkolnej i dowóz dzieci do szkoły.

 
Jolanta Pucek
wicedyrektor szkoły

 

Skip to content