Aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020
Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ogłasza, iż od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny.
 
Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie
internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.
spis rolny 2020
Skip to content