Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice,
Pod podanym w zakładce dla rodziców  linkiem znajduje się anonimowa ankieta przygotowana dla rodziców przez  Kuratorium Oświaty  dotycząca zdalnego nauczania w szkołach w sytuacji czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Bardzo prosimy o jej wypełnienie do dnia 15 grudnia 2020r.

 
Celem ankiety jest zdiagnozowanie sposobów, form, problemów, dobrych praktyk w nauczaniu zdalnym i podjęcie działań usprawniających.

 

Jeśli mają Państwo dzieci w różnych szkołach, ankietę należy wypełnić odrębnie dla każdej szkoły. Jeśli  mają Państwo dzieci w różnych klasach tej samej szkoły, ankietę należy wypełnić raz, wpisując w pytaniu o klasę tylko jedną klasę. Można również wypełnić ankietę odrębnie w odniesieniu do każdego dziecka i napisać o tym w informacjach dodatkowych.

Link do ankiety

Skip to content