Aktualności

Od dnia 18.01.2021 r. uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę stacjonarną w szkole.
Organizacja pracy szkoły będzie opierała się na wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych dostępnych https://www.gov.pl/…/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3
 

oraz opublikowanych rozporządzeniach. Na ich podstawie do dnia 15.01.2021 r. zostanie opracowany regulamin, który zostanie udostępniony na stronie szkoły.

18.01.2021 r. uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć.
Dla klas IV-VIII zajęcia nadal będą kontynuowane online na platformie Microsoft Teams na zasadach jak dotychczas.
W dniach 14.01.2021 – 15.01.2021 w godz. 7.30-14.30 można zgłaszać się po sprzęt komputerowy do szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie
Agnieszka Andrzejewska
Skip to content