Aktualności

Szanowni Rodzice, w związku rozpoczęciem zajęć stacjonarnych dla klas I-III od dnia 18.01.2021 r. proszę o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i regulaminem.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

– do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
– opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
– rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 
– uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
– uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. Uczeń może przynieść do szkoły drugie śniadanie.
– uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie w czasie zagrożenia epidemicznego Covid-19 znajduje się na stronie szkoły pod linkiem https://sp1poreba.pl/wp-content/uploads/2020/08/reg.pdf

 Na podstawie opublikowanego rozporządzenia stwierdza się jego aktualność.
Na stronie Urzędu Miasta znajduje się informacja w sprawie dowozu dzieci do szkoły.
Agnieszka Andrzejewska
dyrektor szkoły
Informacja dyrektora szkoły na temat pracy świetlicy szkolnej w warunkach pandemii
W dniach od 18.01.2021 do 31.01.2021 opieka uczniów na świetlicy prowadzona będzie na podstawie dodatkowej deklaracji rodzica złożonej do wychowawcy.

 

Świetlica szkolna w tym okresie będzie pracowała w godzinach od 7.00 do 16.00.

 
Agnieszka Andrzejewska
dyrektor szkoły
Skip to content