Aktualności

27 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu.
Święto zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 r. dla uczczenia pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej.
To także 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, w którym naziści zamordowali ok. 1,1 mln osób − głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństw II wojny światowej.
Uczniowie naszej szkoły pamiętają i wspominają te ważne wydarzenia na lekcjach historii.
Skip to content