Aktualności

W dniach 25 26 marca 2021 r. nasza szkoła uczestniczyła w zdalnej konferencji dla młodzieży szkół podstawowych Żermun 2021,
 organizowanej od wielu lat przez I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
Delegacja naszej szkoły złożona jest z uczennic klas 8 a i b w następującym składzie – Julia Szczerba, Ewa Nowak, Małgorzata Grochalski, Emilia Kucia i Emilia Kułach. Tematem przewodnim tegorocznych obrad jest ” Miejsce kobiet na świecie”, a krajem, który reprezentowaliśmy jest Turcja. Obrady są symulacją obrad politycznych Parlamentu Europejskiego, uczniowie piszą rezolucje lub prezentacje w przydzielonych komisjach. 
Językiem obrad jest język angielski. Gratulujemy Ewie Nowak nagrody wyróżniającej! Cieszymy się, że udział naszej uczennicy w konferencji został dostrzeżony i doceniony!
Skip to content