Aktualności

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK - sesja zimowa!
Olimpiada przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianu uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej i matematycznej.
Średnia w kraju dla kl. I i II – 149 p., dla kl.III – 139 p.
W naszej szkole wzięło udział 29 uczniów klas I – III.
Dyplom Laureata otrzymują:
Zuzanna Opioła – uczennica kl. I b,
Stanisław Kulesa – uczeń kl. I b,
Klaudiusz Ordon – uczeń kl. I b,
Amelia Baran – uczennica kl. II a.
Uczniowie, którzy otrzymali wynik powyżej średniej krajowej:
– kl. I a – Alicja Warmuz, Agata Mucha, Filip Ćwięk
– kl. I b – Amelia Sielach, Filip Surówka, Wiktor Picheta
– kl. II a – Zofia Bojanek, Amelia Gajek, Nina Korzekwa, Zofia Rok, Jakub Miśta
– kl. III a – Emilia Zielińska, Igor Zalejski
– kl. III b – Radosław Nowicki.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uznania.
Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK - sesja zimowa z języka angielskiego.
Uczniowie sprawdzili wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
Szkołę reprezentowały 4 uczennice z klasy II a.
Średnia w kraju wynosiła 132 p.
Wynik powyżej średniej otrzymały: uczennica Zofia Bojanek i uczennica Nina Korzekwa.
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiad OLIMPUSEK.
Skip to content