Aktualności

W dn.14.05.2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas I-III. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczniowie prezentowali wysoki poziom. Zmagania oceniała Komisja Konkursowa w składzie: wicedyrektor szkoły mgr Jolanta Pucek oraz nauczyciel polonista mgr Magdalena Mysur. Laureatami zostali: I miejsce – Zofia Bojanek kl. II A, II miejsce – Emilia Zielińska kl. III A, III miejsce – Sonia Jochymczak kl. II A. Wyróżnienia otrzymują: Amelia Król kl. I B, Julia Czarnecka kl. II C, Filip Surówka kl. I B, Wojciech Baran kl. I A. Organizatorzy dziękują wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i życzą dalszych osiągnięć.

Skip to content