Aktualności

Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem. Nasi uczniowie systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych lekcji był dzisiejszy egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas 4 ,5 i 6 którzy z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, nie mogli tego zrobić na zakończenie klasy 4 W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem teoretycznym, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów, udzielania pierwszej pomocy. Test łatwy nie był, aby zdać należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi. Drugi etap, jazda praktyczna na rowerze, okazał się dla uczniów łatwiejszy. Aby zdać egzamin praktyczny należało zaliczyć 90% przeszkód na torze jazdy. Wszystkim, którym udało się przejść pozytywnie oba etapy – gratulujemy otrzymania karty rowerowej. Bezpiecznej drogi

Skip to content