Aktualności

Olimpiada przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej polegała na rozwiązaniu sprawdzianu z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej dla poszczególnych klas. Średnia w kraju z języka polskiego wynosiła kl. I – 149 p., kl.II – 125 p., kl. III – 130 p. Średnia krajowa z matematyki kl. I – 145 p., kl.II – 119 p., kl. III – 129 p. W naszej szkole wzięło udział w teście z j. polskiego 26 uczniów klas I – III, a z matematyki – 42 uczniów. Dyplom Laureata z języka polskiego otrzymuje: Filip Ćwięk – uczeń kl. I a. Na pochwałę zasługują uczniowie, którzy otrzymali wynik powyżej średniej krajowej z j. polskiego: kl. I a – Alicja Warmuz, Julia Bliżycka, kl. II a – Amelia Baran, Zofia Rok, Nina Korzekwa, Amelia Gajek, kl. III a – Weronika Błoch, Emilia Zielińska, kl. III b – Emilia Jędruszek, Radosław Nowicki. Wynik powyżej średniej krajowej z matematyki uzyskali następujący uczniowie: kl. I a – Filip Ćwięk, Grzegorz Mazur, Dawid Orman, kl. I b – Zuzanna Kiszel, Zuzanna Opioła, Klaudiusz Ordon, kl. II a – Jakub Miśta, Sonia Jochymczak, Zofia Bojanek, Amelia Baran, Amelia Gajek, Zofia Rok, Kacper Dworak, kl. II c – Tomasz Kopryś, kl. III a – Emilia Zielińska, Weronika Błoch, kl. III b – Nowicki Radosław. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymują dyplomy uznania. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w nauce

Skip to content