Aktualności

Eko Art Poręba – bo zielone śląskie zaczyna się tutaj!

Projekt, w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego woj. śląskiego przygotowany i zgłoszony przez Karola Hadrycha – Radnego Powiatu Zawierciańskiego przy współpracy z Burmistrzem Miasta Ryszardem Spyrą, Przewodniczącą Rady Miasta Elżbietą Kołodziej oraz Przewodniczącym Rady Seniorów Robertem Bijakiem, uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Trwa głosowanie, które potrwa do 19 września 2021r. Uruchomione zostały punkty do głosowania, które znajdują się się w Urzędzie Miasta Poręba (kancelaria), Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie (sekretariat), Kompleks Sportowy „ORLIK” (biuro), Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „NESTOR” w Porębie oraz Stowarzyszenie Studio ART w Porębie.

Prosimy o poparcie zadania. Dzięki Państwa głosom mamy szansę na pozyskanie środków finansowych (szacunkowa kwota 66.000 zł), dzięki którym w 2022r., zostaną zrealizowane działania ekologiczne, edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe:

1.Festiwal Ekologiczny – wojewódzkie wydarzenie kulturalne

2.Zielone Warsztaty Artystyczne – plenerowe warsztaty muzyczno-wokalne, plenerowe warsztaty plastyczne połączone z warsztatami twórczego recyklingu.

3.EKO Ścieżka Edukacyjna szlakiem zabytków Poręby, wirtualny e-spacer szlakiem zabytków Poręby w Internecie.

4.Międzypokoleniowa EKO Olimpiada – zawody sportowe z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Skip to content