Aktualności

W odpowiedzi na zgłoszenia rodziców i uczniów podjęliśmy próbę poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły. Rozpoczęliśmy od oznakowania pionowego i poziomego, które organizuje ruch pieszych i pojazdów na terenie szkolnym. Wobec wzmożonego ruchu przed rozpoczęciem zajęć w szkole i po ich zakończeniu, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych.

Zgłoszone incydenty najczęściej zdarzały się podczas cofania i nawracania pojazdów, dlatego jednokierunkowy ruch pojazdów tj. wjazd od ulicy Wojska Polskiego i wyjazd od ulicy Mickiewicza bez wjazdu w prawo na parking eliminuje niebezpieczne sytuacje.

Rodzice, którzy przywożąc dziecko, wjeżdżają na teren szkoły proszeni są o zastosowanie systemu parkowania Kiss&Ride wzdłuż wyznaczonej drogi ruchu. (Kierowca podwozi pasażera, pojazd zatrzymuje się na najwyżej kilka minut, aby poczekać na wyjście pasażera z samochodu).

Rodzice, którzy na terenie szkoły chcą spędzić dłuższy czas proszeni są o skorzystać z parkingów znajdujących się w okolicy szkoły np.: przy hali sportowej od ulicy Mickiewicza.

Również uczniowie/piesi mają wyznaczony pas ruchu za pomocą białej linii prowadzącej od furtki do przejścia dla pieszych. Pamiętajmy, aby nie zastawiać pieszym drogi samochodami.

Dbajmy o bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie

https://drive.google.com/file/d/1hngxL_q9xI-uyG0OhnzRG4O-FLIXunTU/view?usp=sharing

Skip to content