Aktualności

W dniu 19.210.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie odbył sie próbny alarm ewakuacyjny, który miał na celu przypomnienie i wyćwiczenie w praktyce zasad ewakuacji na wypadek pożaru.
W tygodniu poprzedzającym wychowawcy zapoznali uczniów klasy I i przypomnieli uczniom klas starszych zapisy instrukcji przeciwpożarowej i zasady ewakuacji. Był to alarm zapowiedziany przez dyrektora i Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie ze względu na warunki pogodowe.
Skip to content