Aktualności

Dziś – 13 grudnia 2021r.  mija 40. rocznica ogłoszenia przez generała W. Jaruzelskiego wprowadzenia przez Radę Państwa stanu wojennego w Polsce, który trwał do 31 grudnia 1982 r., ale praktycznie zniesiono go dopiero w 1983r.  
 Podczas trzyletniego stanu nadzwyczajnego internowano aż 10131 członków „Solidarności”, doszło do wielu strajków, podczas których wiele osób zostało rannych, a około 100 straciło życie.  Na ten czas życie milionów Polaków stało się trudne, pełne strachu i niepokoju o swoje rodziny, pracę, byt. Konkretnymi, represyjnymi działaniami władzy były:
  • wprowadzenie godziny policyjnej
  • zlikwidowanie organizacji studenckich, artystycznych
  • pacyfikowanie strajków
  • internowanie działaczy opozycji
  • zawieszenie nauki w szkołach i uczelniach wyższych
  • wprowadzenie cenzury korespondencji
  • wprowadzenie godziny policyjnej
Ludność sprzeciwiała się przede wszystkim, strajkując –  najgłośniejszym był strajk w kopalni „Wujek” , w której zginęło około 10 osób.  Skutkiem stanu wojennego było znaczne obniżenie standardu życia Polaków oraz zupełna utrata wiary w ówczesną władzę. Wprowadzono olbrzymią podwyżkę cen: do 24,1%, zaś znaczna część represyjnych przepisów była aktualna przez całe lata 80, co nie przysparzało władzy PRL sympatyków.  Uchwałą Sejmu z lutego 1990 r. stan wojenny został uznany za nielegalny.
Nasza szkoła brała udział w projekcie kuratoryjnym  Pamięć’81, którego zadania realizowaliśmy od września do grudnia. Ostatnim zadaniem  było zorganizowanie  apelu na temat stanu wojennego, który zrealizowano i odtworzono w klasach online oraz  lekcje historii na temat stanu wojennego w klasach 7 – 8.  W szkolnym kąciku pamięci i tradycji dostępna jest wystawa prac plastycznych uczniów klas 7 wykonanych podczas zajęć plastycznych. Na stronie internetowej  szkoły  pojawi się sprawozdanie z projektu, zdjęcia prac i film z apelem.
13 grudnia jest Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
#szkoła pamięta
Skip to content