Aktualności

 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie bierze udział w ogólnopolskim teście Narzędzia do diagnozy funkcji poznawczych i stylów uczenia się dzieci PRO-LEARN Teens w ramach projektu “Fostering children’s learning process and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods PRO-LEARN”. Jest to ogromne przedsięwzięcie i zarazem wyróżnienie dla placówki, ponieważ będziemy uczestniczyli w procesie standaryzacji innowacyjnej metody i narzędzia do diagnozowania funkcji poznawczych (uwaga, spostrzeganie, myślenie, pamięć) i rozpoznawania preferowanego stylu uczenia się. Znajomość stylów uczenia się oraz funkcji poznawczych pomoże uczniowi
w czasie samodzielnej nauki , jak też nauczycielowi w przekazywaniu wiedzy.
Testy tym narzędziem prowadzone będę w okresie 01.20212 – 02.2022 na grupie badawczej dzieci
w wieku 11- 14 lat wśród wybranych szkół podstawowych w całej Polsce. Korzystanie z diagnozy jest dobrowolne, nieodpłatne i odbędzie się na terenie naszej szkoły. Z każdej grupy wiekowej zostanie wybranych 3-6 uczniów, którzy zostaną powiadomieni o terminie diagnozy.
Rodzice muszą wyrazić zgodę na badanie dziecka. Wśród uczniów biorących udział w diagnozie zostanie wylosowana 1 karta podarunkowa Empik ufundowana przez Koordynatora projektu
PRO-LEARN.
Zapraszamy do udziału!
Skip to content