Aktualności

Ekologia stała się wyzwaniem XXI wieku. Nasza szkoła już kilka lat temu podjęła to wyzwanie i jest miejscem gdzie myśli się i działa ekologicznie. W szkole realizujemy  szereg działań proekologicznych i prozdrowotnych. Uczestniczymy w wielu akcjach, spotykamy się na zajęciach koła ekologicznego, ”sprzątamy świat”, dokarmiamy zwierzęta, dbamy o najbliższe otoczenie i edukujemy innych.

W tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w ogólnopolskim programie „ Ekologiczna szkoła” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Udział w tym programie pozwolił nam poszerzyć wiedzę na temat środowiska i aktualnych wyzwań środowiskowych, a przez to zyskać większą świadomość ekologiczną i wsparcie ekspertów. W trakcie całego roku szkolnego nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w wielu szkoleniach, realizowane były lekcje związane z środowiskiem przyrodniczym, bioróżnorodnością, oraz degradacją środowiska.

         Aby jeszcze lepiej uświadomić szerszej społeczności te ważne tematy, uczniowie klasy 7b wraz z nauczycielami – Panią Jadwigą Bergier i Panią Ewą Stańczyk Ziębińską,  przygotowali przeprowadzili „Szkolny Turniej Ekologiczny”, który był podsumowaniem  projektu „Ekologiczna szkoła”.

Zespoły z klas V i VIA rywalizowały ze sobą w kilku konkurencjach: wiedzy ekologicznej, układali puzzle, rozwiązywali rebusy ekologiczne, ale  największe emocje wzbudziły rozgrywki sportowe i pokaz mody ekologicznej. I tak każda konkurencja poprzedzona była przesłaniem np. : Nie marnuj jedzenia!, czy: Oszczędzaj wodę!; Właściwie segreguj odpady! Podczas mody ekologicznej zawodnicy wykazali się sporą inwencją wykorzystując surowce wtórne do tworzenia kreacji.  Najwięcej punktów uzyskała klasa Vb i ona zdobyła I miejsce w turnieju.Ponadto każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom. Spośród wszystkich uczestników wybrano najbardziej pomysłowy strój ekologiczny i tu zwyciężyła  Kinga Michałek z klasy 5b.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju i poprawnością wykonywanych zadań czuwało jury w składzie : Przewodniczący – Pan Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra, Pani Dyrektor Agnieszka Andrzejewska, Pani Ewa Stańczyk Ziębińska. Turniej ten był wspaniałą okazją do podzielenia się wiedzą z zakresu ekologii, ale również dobrą zabawą dla wszystkich zebranych. Forma naszego turnieju ekologicznego, na pewno będzie kontynuowana w przyszłym roku i będzie realizowana cyklicznie.

Skip to content