Aktualności

Dzień 10 listopada 2022 roku zapisze się̨ w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. To w tym dniu nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkole.

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową” – te słowa zaczerpnięte z wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego stały się myślą przewodnią uroczystości związanych z nadaniem nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Porębie . Ks. Proboszcz Piotr Mizera poświęcił sztandar i wygłosił okolicznościową homilię, w której zwrócił uwagę na wartości patriotyczne i narodowe. Podczas nabożeństwa modlono się w intencji społeczności szkolnej.  

 Dalsza część tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce już w murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego. Zebrali się tam wszyscy, którym bliska jest działalność szkoły – od władz miasta, poprzez zaproszonych gości, nauczycieli i  uczniów.

Zebranych w imieniu Pani Dyrektor Agnieszki Andrzejewskiej przywitał prowadzący część oficjalną uroczystości Pan Karol Hadrych.

Następnie Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu uzasadniła konieczność zmiany poprzedniego sztandaru  na nowy – W naszej szkole do tej pory  używany był stary sztandar z imieniem Ludowego Wojska Polskiego, a Godło Rzeczypospoli­tej Polskiej – wizerunek orła białego na sztandarze pozbawiony był korony. Dlatego podjęliśmy starania o jego zmianę.   Nowy sztandar z imieniem Wojska Polskiego jest ostatecznym wypełnieniem ustawy dekomunizacyjneji wprowadza naszą szkołę w nowy rozdział historii.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców –  Pan  Adam Wodziński, który wspólnie z Panią Anną Król przedstawiał działania związane z pozyskaniem funduszy na zakup nowego sztandaru. Została  również odczytana pełna lista sponsorów, którzy przyczynili się do zakupu nowego sztandaru. 

Po tych przemówieniach nastąpił najważniejszy moment uroczystości – przekazanie sztandaru.

Poczet sztandarowy rodziców w składzie Pani Anna Król, Pani Monika Musiał i Pan Tomasz Piwowar wspólnie z przewodniczącym Rady Rodziców przekazali sztandar Dyrektorowi szkoły, która przekazała sztandaruczniom.

Po tym  podniosłym wydarzeniu przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli ślubowanie.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy Patrona naszej szkoły – Wojska Polskiego. Tablice, te stanowiły jeden z celów projektu „Międzypokoleniowa integracja lokalna z historią w tle” zrealizowanego przez społeczną grupę nauczycieli i rodziców Pozytywna Inicjatywna. Projekt ten zakładał zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Poręby poprzezorganizację międzypokoleniowych warsztatów edukacyjnych: muzycznych i historycznych, zwieńczonych koncertem i odsłonięciem tablicy patrona. Projekt realizowany był w ramach konkursu Śląskie lokalnie.

Po odsłonięciu tablic i przemówienie zaproszonych gości nastąpiło wręczenie medali i  statuetek zwycięzcom I Biegu Żołnierza.Po czym część oficjalna dobiegła końca.

Rozpoczęła się  część artystyczna połączoną z finałem projektu „Międzypokoleniowa integracja z historia w tle” zaprezentowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie z okazji święta odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości i gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Skip to content