Lekcje o finansach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie będzie realizowała Program Ministerstwa Finansów „ Lekcje o finansach”.

Wniosek złożony przez szkołę został oceniony pozytywnie. Celem Programu „Lekcje o finansach” jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Edukacja finansowa przyczynia się do wzrostu kompetencji finansowych, które obecnie są jednymi z podstawowych kompetencji życiowych. W szkole podstawowej nie ma jednego przedmiotu poświęconego kwestiom finansowym. Tematyka ta obecna jest w treści podstawy programowej kształcenia ogólnego kilku przedmiotów. Wobec tego cenne będzie przeprowadzenie zajęć lekcyjnych, które pokażą uczniom, że dbanie o własne finanse stanowi bardzo ważny element funkcjonowania w codziennym życiu już od najmłodszych lat. Istotnym elementem Programu jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów.

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych o finansach w klasach IV i wycieczkę na wystawę Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP w wysokości 80% ponoszonych kosztów tj :kwotę 5324 zł.

Opracowała : G. Drabek we współpracy z wychowawcami klas 4a i 4b J. Karcz i M. Mysur.

Skip to content