Erasmus+

logo eu

Erasmus +

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie od września 2019r. rozpoczęła realizację projektu "Europejski rozwój kadry sukcesem SP 1 w Porębie"

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie ma przyjemność poinformować, że Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, akcja KA122-SCH na realizację projektu pn.: Europejski rozwój kadry sukcesem SP 1 w Porębie (Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074250). W ramach działania kadra dydaktyczna naszej placówki wyjedzie na mobilność do Grecji, aby wzmacniać swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych form kształcenia uczniów.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w 10-dniowym kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century, który zostanie zrealizowany na Krecie we współpracy z greckim partnerem, firmą European Center in Training for Development (ECTE). Tematyka kursu będzie związana z:

wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu;
wykorzystaniem metody LDL (LernendurchLehren) w nauczaniu;
wykorzystaniem metody CLIL(Content and Language Integrated Learning) w nauczaniu.
Wartością dodaną działania będzie zwiększenie kompetencji międzykulturowych nauczycieli. Poza tym zwiększą oni swoje kompetencje językowe i społeczne. Już niebawem na stronie Szkoły zostanie zamieszczony regulamin rekrutacji oraz termin realizacji mobilności. Łącznie w działaniu będzie mogło wziąć udział 10 nauczycieli, czas trwania mobilności: 10 dni zajęć merytorycznych (kurs), 2 dni weekend, 2 dni podróż.

Szkoła na realizację projektu otrzymała dotację o łącznej wartości: 26 310,00 Euro.

Projekt realizowany w okresie: od 01.10.2022 do 30.09.2023.

EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE”

nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074250

 REKRUTACJA – CZAS START!

Projekt jest skierowany do kadry dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie, która weźmie udział w 10-dniowym kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century

Termin wyjazdu na kurs:

09.07.2023-23.07.2023 ( 2 dni podróży)

Miejsce kursu: Grecja, Kreta (Rethymno)

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione:

  • udział w kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century, zakres tematyczny:
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu;
  • metoda LDL (Lernen durch Lehren) – nauczyciel w roli ucznia podczas lekcji;
  • metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), nauczanie przedmiotów w j. obcych).
  • transport do/z lotniska, noclegi, wyżywienie;
  • program kulturowy;
  • ubezpieczenie;
  • przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Szkoły: 

https://sp1poreba.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-rekrutacyjny-SP1-zalacznik-1.doc

Formularz należy złożyć do dnia 3 lutego 2023r.(czas rekrutacji 7 dni)

 Udział w projekcie jest bezpłatny, daj sobie szansę na zdobycie międzynarodowego doświadczenia i kompetencji!

Skip to content