Erasmus+

logo eu

Erasmus +

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie od października 2022 r. rozpoczęła realizację projektu "Europejski rozwój kadry sukcesem SP 1 w Porębie"

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie ma przyjemność poinformować, że Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, akcja KA122-SCH na realizację projektu pn.: Europejski rozwój kadry sukcesem SP 1 w Porębie (Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074250). W ramach działania kadra dydaktyczna naszej placówki wyjedzie na mobilność do Grecji, aby wzmacniać swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych form kształcenia uczniów.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w 10-dniowym kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century, który zostanie zrealizowany na Krecie we współpracy z greckim partnerem, firmą European Center in Training for Development (ECTE). Tematyka kursu będzie związana z:

wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu;
wykorzystaniem metody LDL (LernendurchLehren) w nauczaniu;
wykorzystaniem metody CLIL(Content and Language Integrated Learning) w nauczaniu.
Wartością dodaną działania będzie zwiększenie kompetencji międzykulturowych nauczycieli. Poza tym zwiększą oni swoje kompetencje językowe i społeczne. Już niebawem na stronie Szkoły zostanie zamieszczony regulamin rekrutacji oraz termin realizacji mobilności. Łącznie w działaniu będzie mogło wziąć udział 10 nauczycieli, czas trwania mobilności: 10 dni zajęć merytorycznych (kurs), 2 dni weekend, 2 dni podróż.

Szkoła na realizację projektu otrzymała dotację o łącznej wartości: 26 310,00 Euro.

Projekt realizowany w okresie: od 01.10.2022 do 30.09.2023.

EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE”

nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074250

 REKRUTACJA – CZAS START!

Projekt jest skierowany do kadry dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie, która weźmie udział w 10-dniowym kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century

Termin wyjazdu na kurs:

09.07.2023-23.07.2023 ( 2 dni podróży)

Miejsce kursu: Grecja, Kreta (Rethymno)

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione:

 • udział w kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century, zakres tematyczny:
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu;
 • metoda LDL (Lernen durch Lehren) – nauczyciel w roli ucznia podczas lekcji;
 • metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), nauczanie przedmiotów w j. obcych).
 • transport do/z lotniska, noclegi, wyżywienie;
 • program kulturowy;
 • ubezpieczenie;
 • przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Szkoły: 

https://sp1poreba.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-rekrutacyjny-SP1-zalacznik-1.doc

Formularz należy złożyć do dnia 3 lutego 2023r.(czas rekrutacji 7 dni)

 Udział w projekcie jest bezpłatny, daj sobie szansę na zdobycie międzynarodowego doświadczenia i kompetencji!

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione:
 • udział w kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century, zakres tematyczny:
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu;
 • metoda LDL (Lernen durch Lehren) – nauczyciel w roli ucznia podczas lekcji;
 • metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), nauczanie przedmiotów w j. obcych).
 • transport do/z lotniska, noclegi, wyżywienie;
 • program kulturowy;
 • ubezpieczenie;
 • przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Szkoły:

https://sp1poreba.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-rekrutacyjny-SP1-zalacznik-1.doc

Formularz należy złożyć do dnia 3 lutego 2023r.(czas rekrutacji 7 dni)

 Udział w projekcie jest bezpłatny, daj sobie szansę na zdobycie międzynarodowego doświadczenia i kompetencji!

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zajęcia przygotowawcze
do mobilności w Grecji

Kadra naszej Szkoły, która weźmie udział w mobilności w Grecji dba o to, aby jak najlepiej przygotować się do udziału w kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become ateacher of 21st century. Dlatego też w okresie 25.05 – 26.06 uczestnicy mobilności wzięli udział w zajęciach językowych z języka angielskiego, dzięki którym będą mogli osiągnąć optymalne korzyści z pobytu na Krecie.
Łącznie zrealizowano 20 godzin zajęć przygotowawczych, podczas których nauczyciele wzmocnili swoje kompetencje językowe, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 • porozumiewania się w j. angielskim w sytuacjach codziennych;
 • słownictwa związanego z metodami kształcenia, uczeniem się i nauczaniem;
 • słownictwa dotyczącego nowych technologii, mediów społecznościowych, aplikacji, e-learningu.
  Teraz czas wykorzystać zdobytą wiedzę językową w praktyce!
  Projekt pn. EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Poznajemy grecką i kreteńską kulturę

Jednym z aspektów międzynarodowych mobilności jest odkrywanie i wzmacnianie kompetencji międzykulturowych.
SP nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie bierze udział w projekcie pn. EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE, w ramach którego zakwalifikowani do mobilności uczestnicy wezmą udział w kursie na Krecie.
27.06.2023 roku kadra pedagogiczna biorąca udział w działaniu wzięła udział w zajęciach przygotowawczych, dzięki którym lepiej poznała kulturę, historię, obyczaje panujące w Grecji oraz na Krecie. Łącznie zrealizowano 7 godzin zajęć przygotowawczych, dzięki którym uczestnicy mobilności: – wzmocnili swoją wiedzę na temat historii i kultury Grecji; – poznali obyczaje oraz styl życia prezentowany przez Greków i Kreteńczyków; – zapoznali się z systemem edukacji panującym w Grecji i na Krecie.
Wierzymy, że dzięki zdobytej wiedzy łatwiej będzie nam nawiązać międzykulturową nić porozumienia z greckim partnerem i stworzyć solidne podstawy do dalszej współpracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowanie pedagogiczne do udziału w kursie pn. New technologies & methods of teaching –  how to become a teacher of 21st century

 

Nauczyciele, którzy zakwalifikowali się do udziału do mobilności w Grecji, już niebawem poznają tamtejszy system nauczania, wzmocnią swoje kompetencje w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań w pracy z uczniami. Jednak także oni, pomimo posiadanej wiedzy i doświadczenia muszą przygotować się na poznanie innego kulturowo człowieka, nauczyć radzić sobie ze stresem związanym ze znalezieniem się w nowej sytuacji.

Kadra Szkoły wzięła udział w zajęciach pedagogicznych w dniu 6 kwietnia 2023 roku. Łącznie zrealizowano 7 godzin zajęć przygotowawczych. Podczas spotkań nauczyciele m.in.:

– poznali sposoby efektywnego radzenia sobie ze stresem;

– wzmocnili kompetencje w zakresie pracy w grupie;

– poznali techniki pozytywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Projekt pn. EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Poznajemy grecką i kreteńską kulturę

Jednym z aspektów międzynarodowych mobilności jest odkrywanie i wzmacnianie kompetencji międzykulturowych.
SP nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie bierze udział w projekcie pn. EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE, w ramach którego zakwalifikowani do mobilności uczestnicy wezmą udział w kursie na Krecie.
27.06.2023 roku kadra pedagogiczna biorąca udział w działaniu wzięła udział w zajęciach przygotowawczych, dzięki którym lepiej poznała kulturę, historię, obyczaje panujące w Grecji oraz na Krecie. Łącznie zrealizowano 7 godzin zajęć przygotowawczych, dzięki którym uczestnicy mobilności: – wzmocnili swoją wiedzę na temat historii i kultury Grecji; – poznali obyczaje oraz styl życia prezentowany przez Greków i Kreteńczyków; – zapoznali się z systemem edukacji panującym w Grecji i na Krecie.
Wierzymy, że dzięki zdobytej wiedzy łatwiej będzie nam nawiązać międzykulturową nić porozumienia z greckim partnerem i stworzyć solidne podstawy do dalszej współpracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowanie pedagogiczne do udziału w kursie pn. New technologies & methods of teaching –  how to become a teacher of 21st century

 

Nauczyciele, którzy zakwalifikowali się do udziału do mobilności w Grecji, już niebawem poznają tamtejszy system nauczania, wzmocnią swoje kompetencje w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań w pracy z uczniami. Jednak także oni, pomimo posiadanej wiedzy i doświadczenia muszą przygotować się na poznanie innego kulturowo człowieka, nauczyć radzić sobie ze stresem związanym ze znalezieniem się w nowej sytuacji.

Kadra Szkoły wzięła udział w zajęciach pedagogicznych w dniu 6 kwietnia 2023 roku. Łącznie zrealizowano 7 godzin zajęć przygotowawczych. Podczas spotkań nauczyciele m.in.:

– poznali sposoby efektywnego radzenia sobie ze stresem;

– wzmocnili kompetencje w zakresie pracy w grupie;

– poznali techniki pozytywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Projekt pn. EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Nauczyciele SP nr 1 w Porębie już na kreteńskim lądzie!

Zdobywanie wiedzy w wymiarze międzynarodowym stanowi ważny element rozwoju człowieka. Szczególnie ważne jest to w profesji nauczyciela, który jako edukator młodych umysłów powinien przekazywać swoim podopiecznym wiedzę na poziomie europejskim oraz poszerzać horyzonty młodych ludzi. Kurs pn. “New technologies&methods of teaching – how to become a teacher of 21st century” odbywa się w miejscowości Rethymno na Krecie i trwa od 10.07.2023 do 21.07.2023 r. (10 dni zajęć merytorycznych, 2 dni weekend, 2 dni podróż). Kurs dotyczy wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu, wykorzystania metod LDL (LernendurchLernen) oraz CLIL (Content and Language Integrated Learning) w nauczaniu. Podczas pierwszych dni kursu nauczyciele naszej Szkoły wzięli udział w zajęciach skupiających się na następujących blokach tematycznych:

 • TIK w edukacji – Kreatywność, czyli jak korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji;
 • E-learning – WEB 2.0 w edukacji, czyli jak używać aplikacji WEB 2.0 do e-learningu;
 • E-learning – Kształcenie na odległość, czyli odkrywanie umiejętności uczenia się na odległość;
 • E-learning – Interaktywna wideokonferencja.

Dodaną wartością udziału w międzynarodowej mobilności jest możliwość poznawania greckiej kultury, tradycji i obyczajów. Obcowanie z przedstawicielami organizacji partnerskiej – ECTE – European Centre in Training for Employment oraz lokalną społecznością sprawia jest bezcennym doświadczeniem. Poznawanie nowych kultur, otwartość na innego kulturowo człowieka oraz tolerancja stanowią przecież podstawę funkcjonowania we współczesnym świecie.

Projekt pn.
EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kolejne dni kursu za nami

Dzięki udziałowi w kursie pn. “New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century”, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie, biorący udział w mobilności, mają okazję wzbogacenia oraz rozszerzenia swojego warsztatu pracy. Każdego dnia zgłębiają bowiem zagadnienia dotyczące wdrażania nowoczesnych metod nauczania, co przełoży się również na jakość funkcjonowania Szkoły jako placówki posiadającej międzynarodowe doświadczenie. Kolejne dni kursu, w których uczestniczyli nauczyciele Szkoły dotyczyły m.in. takich zagadnień jak:

 • E-learning – Cyfrowe opowiadanie historii, czyli jak tworzyć cyfrowe historie za pomocą aplikacji BookCreator;
 • Metoda LdL (LernendurchLehren), czyli jak prowadzić lekcje, podczas których uczeń przejmuje rolę nauczyciela;
 • Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli jak efektywnie łączyć ze sobą nauczanie przedmiotowe z nauczaniem językowym.

W ramach programu kulturowego uczestnicy mobilnośći wzięli udział w wycieczce nad jezioro Kournas oraz do Chanii, drugiego pod względem wielkości miasta na Krecie, którego korzenie sięgają nawet 3400 r. p.n.e. Miasto było na przestrzeni wieków rozbudowywane i w zależności od okresu należało do Turków, Wenecjan oraz Kreteńczyków, dlatego też odnaleźć w nim można elementy każdej z tych kultur. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić wioskę Apodoulou – minojską osadę znajdującą się na północny zachódod pałacu Phaistos, z widokiem na zatokę i równinę Messara. 

Projekt pn.
EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czas na podsumowanie mobilności do Grecji

 

 

Wszystko, co dobre, szybko się kończy – teraz czas wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce! Ostatni dzień mobilności to czas podsumowań zdobytej wiedzy, weryfikacji tego, co i w jakim zakresie udało się osiągnąć. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie przez 10 dni partycypowali w kursie pn.“New technologies&methods of teaching – how to become a teacher of 21st century”, podczas którego wzmacniali i rozszerzali swoją wiedzę z zakresu wdrażania nowoczesnych metod nauczania. Poza tym realizując program kulturowy mieli okazję lepiej poznać grecką kulturę i obyczaje. Wzmocnili swoje kompetencje międzykulturowe, społeczne, osobiste, językowe oraz zawodowe. Przedstawiciel organizacji partnerskiej wręczył im Certyfikaty uczestnictwa w kursie, a podczas konferencji podsumowującej we wrześniu oficjalnie otrzymają również Europassy Mobilność.

 

Poprzez udział w kursie, nauczyciele m.in.:

 • Poznali zasady korzystania z TIK w szkole, potencjalne zagrożenia związane z Internetem i komunikacją zapośrednictwem mediów elektronicznych, zagadnienia dotyczące prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji,
 • Nauczyli się lepiej określać potrzeby szkoły w zakresie TIK i nowych technologii,
 • Poznali modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami i wybrane i narzędzia TIK wspierające proces nauczania,komunikację i współpracę z uczniami,
 • Poznali sposoby przygotowywania scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK i nowych technologii,
 • Zgłębili wiedzę na temat metod CLIL oraz LDL w nauczaniu.

 

 

Projekt pn. EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pn.
EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uroczyste rozdanie Europassów

Podczas uroczystej gali uczestnicy kursu „Nowe technologie i metody nauczania – jak zostać nauczycielem XXI wieku” otrzymali dokument Europass Mobility. Zaświadczenia o odbytym szkoleniu poza granicami kraju oraz o nabytych umiejętnościach wręczyła nauczycielom Pani Dyrektor Agnieszka Andrzejewska wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Ryszardem Spyrą, Przewodniczącą Rady Miasta Elżbietą Kołodziej oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Turkiem. 

Projekt pn. EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pn.
EUROPEJSKI ROZWÓJ KADRY SUKCESEM SP1 W PORĘBIE
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Upowszechnianie europejskiej mobilności

Zapraszamy do oglądania prezentacji przedstawiającej podsumowanie projektu „Europejski rozwój kadry sukcesem SP 1 w Porębie”

Europejski rozwój kadry sukcesem SP1 w Porębie

 

Skip to content