Koło wolontariusza

W roku szkolnym 2020/2021 w skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą:

 • liderzy Klubu (wybrany spośród uczniów) –
  Emilia Mucha kl. VIII b- przewodnicząca
  Emilia Kułach kl. VIII b -zastępca
  Oliwia Makieła kl. VII a- sekretarz
 • członkowie Klubu – uczniowie szkoły z klas V-VIII.

Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariusza są:

 • mgr Katarzyna Gajek,
 • mgr Magdalena Mysur,
 • mgr Justyna Perończyk.

Od września 2019r. powołano w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie Szkolny Klub Wolontariusza.

Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Działalność naszego Klubu  ukierunkowana jest ona na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne. Program zakłada zaangażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych:

 • poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji;
 •  na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych (młodzieżowe programy wsparcia młodzieżowego).

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”.
(Jan Paweł II)

Skip to content