Lepsza szkoła

LEPSZA SZKOŁA to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, który ma na celu przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej najlepiej, jak to możliwe.

Program jest realizowany pod patronatem i wg zasad opracowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, dla szkół będących członkami  klubu przedmiotowego GWO. Nasza szkoła bierze udział projekcje od kilkunastu lat i otrzymuje certyfikaty uczestnictwa w ogólnopolskim projekcje edukacyjnym, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie województwa.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.
Program LEPSZEJ SZKOŁY pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Uczniowie 3 razy w ciągu roku piszą testy (na początku roku szkolnego, pod koniec I okresu i na koniec roku). Po każdym teście istnieje możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Po każdej sesji otrzymujemy dokładnie opisane zadania, analizę wyników uczniów oraz wskazanie, które z typów zadań sprawiają im największe trudności.

Program realizowany jest na lekcjach języka polskiego i matematyki.

Skip to content