Nauczyciele, dyrekcja

Agnieszka Andrzejewska – dyrektor szkoły
Jolanta Pucek  – wicedyrektor szkoły
 • Bergier Jadwiga – geografia, wos, historia
 • Berżowska Joanna – edukacja wczesnoszkolna
 • Bujko Katarzyna – język angielski
 • Ciepak Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
 • Ćwiertnia Agata – edukacja wczesnoszkolna
 • Drabek Grażyna – wychowawca świetlicy
 • Drabek Przemysław – technika, informatyka
 • Gajek Katarzyna – język niemiecki, plastyka
 • Grabowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna
 • Karcz Jadwiga – język polski
 • Dorota Kiliańska –matematyka, zajęcia komputerowe
 • Kołton Katarzyna – muzyka, surdopedagog
 • Kot Lidia – edukacja wczesnoszkolna
 • Kot Roman – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kubicz Beata – matematyka, informatyka
 • Kuligowska Barbara – chemia
 • Kułach Barbara – język angielski
 • Kuśmierska Ilona – religia
 • Kuśmierski Marek – religia
 • Mazur Krystyna – matematyka, edukacja wczesnoszkolna
 • Męcik Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
 • Mikoda Klaudia – wychowawca świetlicy
 • Muskalska Iwona – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Mysur Magdalena – język polski, logopeda
 • Olszewska Monika – biologia, przyroda
 • Perończyk Justyna – pedagog
 • Pompka Arkadiusz – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Przystalska Halina – edukacja wczesnoszkolna
 • Stańczyk- Ziębińska Ewa – biologia, przyroda
 • Szurlej Sylwia – nauczyciel wspomagający
 • Urbańczyk Urszula – język polski
 • Wilczyńska Marta – język angielski, historia
 • Wilczyński Sebastian – wychowanie fizyczne
 • Wojdyła Arkadiusz – fizyka, matematyka
 • Żakowska Agnieszka – bibliotekarz
Skip to content