Nauczyciele, dyrekcja

Agnieszka Andrzejewska – dyrektor szkoły
Sebastian Wilczyński  – wicedyrektor szkoły

 • Bergier Jadwiga – geografia, wos, historia,wdż
 • Berżowska Joanna – edukacja wczesnoszkolna
 • Brendzel – Bednarz Magdalena – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • Bujko Katarzyna – język angielski
 • Ciepak Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
 • Cupiał Aleksandra – pedagog
 • Ćwiertnia Agata – edukacja wczesnoszkolna
 • Drabek Grażyna – wychowawca świetlicy
 • Drabek Przemysław – technika, informatyka
 • Dudzińska Anna – wychowawca świetlicy  
 • Gajek Katarzyna – język niemiecki, plastyka
 • Grabowska Marzena – edukacja wczesnoszkolna
 • Karcz Jadwiga – język polski
 • Kołton Katarzyna – muzyka, wychowawca świetlicy surdopedagog
 • Kot Lidia – edukacja wczesnoszkolna
 • Kot Roman – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kubicz Beata – matematyka, informatyka
 • Kuśmierska Ilona – religia
 • Kuśmierski Marek – religia, historia
 • Mazur Krystyna – matematyka, edukacja wczesnoszkolna
 • Muskalska Iwona – wychowanie fizyczne,
 • Mysur Magdalena – język polski, logopeda
 • Nowak Dominika – nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny
 • Olszewska Monika – biologia, przyroda
 • Perończyk Justyna – pedagog
 • Pompka Arkadiusz – wychowanie fizyczne,
 • Przystalska Halina – edukacja wczesnoszkolna
 • Sobieraj Anna – bibliotekarz
 • Stańczyk- Ziębińska Ewa – biologia, przyroda
 • Urbańczyk Urszula – język polski
 • Waluda Jowita – psycholog szkolny
 • Wilczyńska Marta – język angielski, historia
 • Wilczyński Sebastian – wychowanie fizyczne
 • Wojdyła Arkadiusz – fizyka, matematyka
Skip to content