Oferta edukacyjna

Nauka języków obcych

Skuteczne nauczanie języków to jeden z priorytetów w naszej szkole, ponieważ wiemy, jak ważną rolę pełnią w edukacji naszych dzieci.

Zajęcia z robotyki

Nauka programowania to nie tylko uczenie podstaw robotyki. To przede wszystkim pełna fascynujących wyzwań pasja, która doskonale wpływa na umiejętność logicznego myślenia, ciekawość świata, a w niektórych przypadkach późniejszą karierę zawodową. Programowanie robotów to dla Twojego dziecka nie tylko nauka, ale także świetna zabawa.

Gimnastyka korekcyjna

W naszej szkole prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Gimnastyka korekcyjna jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania i leczenia wad postawy. Celem zajęć jest korygowanie zaburzeń statyki ciała, wzmacnianie partii mięśni osłabionych, rozciąganie mięśni przykurczonych, wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy, poprawienie sprawności ogólnej oraz koordynacji ruchowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach PPP organizujemy: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne, zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Innowacje pedagogiczne

Kreatywność to proces generowania oryginalnych pomysłów, które mają wartość. (…) Innowacja natomiast to wprowadzenie nowych pomysłów w życie.

Ken Robinson „Kreatywne szkoły”

Konkursy szkolne

Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

W naszej szkole na co dzień wykorzystujemy nowe technologie w nauczaniu. W czasie lekcji wykorzystywane są różnorodne platformy edukacyjne, podręczniki, interaktywne quizy i podręczniki. Uczniowie uczą się kodowania na zajęciach informatyki  z robotyką. Poznają nowe technologie, pracują z wirtualnym podręcznikiem.

Wycieczki, zielone szkoły

Jednym z filarów działalności naszej szkoły jest turystyka, która realizowana jest na wiele sposobów w zależności od specyfiki klasy. Są to wycieczki przedmiotowe, klasowe, tematyczne, tzw. zielone  szkoły, biwaki harcerskie pod namiotami.

Skip to content