Oferta szkoły

Odpowiadając na potrzeby naszych Uczniów oraz Ich Rodziców Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie oferuje
w roku szkolnym 2022/2023

czynna jest codziennie w godzinach 7:00-17:00. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także skorzystania ze stołówki.
W ramach PPP organizujemy: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne, zajęcia w ramach zśk oraz doradztwa.
,,Kluczową rzeczą jest to, aby odkryć własne pasje, talenty, własny potencjał i zacząć inwestować właśnie w ten obszar‘’P. Voelkel Informacje o doradztwie zawodowym.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie, dbając o integralny rozwój uczniów na wszystkich poziomach edukacji, proponuje bogaty wybór zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. Każdy uczeń może wybierać z naszej oferty zajęć pozalekcyjnych
Biblioteka
to miejsce szczególne, gwarantuje bezpośredni kontakt z literaturą, rozwija umiejętność czytania i kierunkuje dalsze czytelnicze zmagania.
Baza szkoły
Dysponujemy przestronną halą sportową ze sprzętem sportowym, pracownią komputerową,salą języka angielskiego, pracownią chemiczno-fizyczną, salami lekcyjnymi dla klas 1-3 wydzielonymi na I piętrze budynku, bogato wyposażonymi w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i audiowizualny.
Skip to content