Organizacje szkolne

Samorząd Uczniowski

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Koło ekologiczne

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i degradacji środowiska naturalnego, coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Będąc integralnym elementem przyrody musimy zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za stan środowiska. Dążąc do zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły, zachęcamy ich do działania w kole ekologicznym

Koło wolontariatu

Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Koło dziennikarskie

Tworzą je uczniowie zainteresowani nabywaniem dziennikarskich i filmowych umiejętności. Filmowe dokonania naszych uczniów można oglądać na naszym kanale YouTube.

Harcerze

Drużyna harcerska spotyka się na zbiórkach w harcówce, które odbywają się do kilku razy w miesiącu w ustalonych dniach tygodnia, zazwyczaj w okresie od początku roku szkolnego do nadejścia wakacji. Zbiórki odbywają się w formie spotkań, dyskusji, gier, zabaw ruchowych, ćwiczeń, apeli harcerskich.

Zespoły sportowe

Nie samą nauką człowiek żyje, więc zgodnie z tą tezą, stawiamy również na sport i aktywność fizyczną! Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie daje wiele możliwości rozwijania sportowych pasji i umiejętności, zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole od września 2018 roku działa drużyna Akademii Siatkówki, która obecnie zrzesza kilkanaście dziewcząt z obecnych klas trzecich.

Skip to content