Pamięć’81

Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu edukacyjnego Pamięć’81. Głównym celem tego projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40.rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest wykonanie przez uczniów i nauczycieli kilku zadań w terminie wrzesień – grudzień 2021r. Pierwszym z nich jest kącik patriotyczno – historyczny, który władnie powstał w naszej szkole. O kolejnych zadaniach i ich realizacji będziemy informować na bieżąco.

W dniu 29 października w naszej szkole odbyła się projekcja filmu pt. „Nie zabierajcie mamy”, w którym uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8, zarówno stacjonarnie, jak i online. Film opierał się na serii wywiadów ze świadkami i uczestnikami aresztowań, prześladowań i inwigilacji dokonanych na kobietach z naszego regionu podczas stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983. Jest to kolejne zadanie zrealizowane przez naszą szkołę w ramach projektu edukacyjnego „Pamięć’81” pod patronatem Kuratorium Oświaty, w którym uczestniczymy.

13 grudnia 2021r. mija 40. rocznica ogłoszenia przez generała W. Jaruzelskiego wprowadzenia przez Radę Państwa stanu wojennego w Polsce, który trwał do 31 grudnia 1982 r., ale praktycznie zniesiono go dopiero w 1983r.
Podczas trzyletniego stanu nadzwyczajnego internowano aż 10131 członków „Solidarności”, doszło do wielu strajków, podczas których wiele osób zostało rannych, a około 100 straciło życie. Na ten czas życie milionów Polaków stało się trudne, pełne strachu i niepokoju o swoje rodziny, pracę, byt. Konkretnymi, represyjnymi działaniami władzy były:
wprowadzenie godziny policyjnej
zlikwidowanie organizacji studenckich, artystycznych
pacyfikowanie strajków
internowanie działaczy opozycji
zawieszenie nauki w szkołach i uczelniach wyższych
wprowadzenie cenzury korespondencji
wprowadzenie godziny policyjnej
Ludność sprzeciwiała się przede wszystkim, strajkując – najgłośniejszym był strajk w kopalni „Wujek” , w której zginęło około 10 osób. Skutkiem stanu wojennego było znaczne obniżenie standardu życia Polaków oraz zupełna utrata wiary w ówczesną władzę. Wprowadzono olbrzymią podwyżkę cen: do 24,1%, zaś znaczna część represyjnych przepisów była aktualna przez całe lata 80, co nie przysparzało władzy PRL sympatyków. Uchwałą Sejmu z lutego 1990 r. stan wojenny został uznany za nielegalny.
Nasza szkoła brała udział w projekcie kuratoryjnym Pamięć’81, którego zadania realizowaliśmy od września do grudnia. Ostatnim zadaniem było zorganizowanie apelu na temat stanu wojennego, który zrealizowano i odtworzono w klasach online oraz lekcje historii na temat stanu wojennego w klasach 7 – 8. W szkolnym kąciku pamięci i tradycji dostępna jest wystawa prac plastycznych uczniów klas 7 wykonanych podczas zajęć plastycznych. 
13 grudnia jest Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
#szkoła pamięta

Program artystyczny z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego:

Skip to content