Reading is magic

Reading is magic

Autor innowacji

Katarzyna Bujko
Nauczyciel prowadzący innowacje
Katarzyna Bujko

Szczegóły innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3a i 3b. 
 Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/ 2021.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, zgodnie z zaplanowanym rozkładem materiału, na koniec każdego rozdziału.  Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei poznawania literatury obcojęzycznej, rozbudzenie pasji do czytania poprzez wprowadzenie dzieci w świat książek – bajek Disneya w języku angielskim, poszerzanie zakresu słownictwa,  uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka  obcego,  rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Zajęcia innowacyjne  mają zachęcać i motywować uczniów do nauki języka angielskiego oraz podnieść jakość pracy szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.

Skip to content