Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w świadomie skomponowane urządzenia stymulujące rozwój zmysłów i relaksujące. Głównym celem sali jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.

Realizowane jest dzięki odpowiednio dobranej muzyce, grze świateł, przyjemnym zapachom czy elementom dotykowym emitowanym przez sprzęt wykorzystywany w Sali Doświadczania Świata.
Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata przynoszą korzyści zarówno dla osób zdrowych, odprężając je i relaksując, jak i dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz deficytami. Praca z dzieckiem w Sali Doświadczania Świata wpływa na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez: stymulację percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej, zmysłu równowagi.

Skip to content