Świetlica

Świetlica szkolna
zaprasza codziennie
od 7.00 do 17.00
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
Czytanie czasopism lub lektur własnych. Przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej (dla chętnych). Czytanie literatury dziecięcej. Gry stolikowe. Zabawy swobodne. Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci.
Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce.

II śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu.

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy: Zajęcia plastyczno- techniczne przygotowujące dzieci m.in. do różnych konkursów plastycznych, technicznych, teatralnych.Zajęcia muzyczno- relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej, rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie elementów pantomimy itp.
Zabawy integracyjne/ kształtujące umiejętność współpracy w grupie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków.Różne formy pracy z tekstem kształcące umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp. Zajęcia okolicznościowe i przygotowywanie programów artystycznych, inscenizacji, zabaw okolicznościowych. Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek na tablicy multimedialnej.

Porządkowanie sali po zajęciach. Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk.
Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci. Czytanie bajek terapeutycznych. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub poważnej.

Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci). Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Spacery i wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

Oglądanie filmów i bajek na tablicy multimedialnej, słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp.

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne.

Zabawy wg zainteresowań. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

Oferta zajęć świetlicowych

oferta 2020/ 2021

11.35 – 12.20      POMOC W NAUCE  – MGR AGATA ĆWIERTNIA

12.25 – 14.05      POMOC W NAUCE  – MGR A.ĆWIERTNIA  MGR K.MIKODA

13.15 – 15.00      ZAJĘCIA MUZYCZNE –  MGR KATARZYNA KOŁTON (s. 210)

 

11.35 – 12.20      ZAJĘCIA SPORTOWE – SEBASTIAN WILCZYŃSKI

11.35 – 12.20      POMOC W NAUCE  – MGR MARZENA GRABOWSKA

12.20 – 14.05      POMOC W NAUCE  – MGR KLAUDIA MIKODA

14.05 – 16.00       ZAJECIA PLASTYCZNE – MGR KATARZYNA GAJEK  (s.006)

14.05 – 16.00       ZAJĘCIA TANECZNE – MGR KATARZYNA KOŁTON

12.25 – 13.10      ZAJĘCIA Z J. ANG. – MGR KLAUDIA MIKODA (s.102)

12.25 – 13.10      POMOC W NAUCE  – MGR LIDIA KOT

13.15 – 14.50      POMOC W NAUCE  – MGR KLAUDIA MIKODA

14.05 – 14.50      ROBOTYKA – MGR PRZEMYSŁAW  DRABEK  (s. 205)

15.00 – 16.00      KOŁO FOTOGRAFICZNE – MGR PRZEMYSŁAW  DRABEK

 

10.35 – 11.20      POMOC W NAUCE J. ANG MGR JOLANTA PUCEK

12.25 – 13.10      ZAJĘCIA Z J. ANG. – MGR KLAUDIA MIKODA (s.102)

12.25 – 13.10      POMOC W NAUCE  – MGR LIDIA KOT

13.15 – 14.50      POMOC W NAUCE  – MGR KLAUDIA MIKODA

13.15 – 14.05     ZAJĘCIA SPORTOWE – SEBASTIAN WILCZYŃSKI

14.05 – 16.00      POMOC W NAUCE  – MGR AGATA ĆWIERTNIA

8.50 – 9.35 POMOC W NAUCE J. ANG MGR JOLANTA PUCEK

11.35 – 12.20      POMOC W NAUCE  – MGR KLAUDIA MIKODA

12.25  – 13.10      POMOC W NAUCE  – MGR SEBASTIAN WILCZYŃSKI

13.15 – 14.00     ZAJĘCIA SPORTOWE – SEBASTIAN WILCZYŃSKI

14.05 – 14.50      ZAJĘCIA MUZYCZNE –  MGR KATARZYNA KOŁTON (s. 210)

Scroll Up Skip to content