Technologie z klasą

Programowanie rozwija,
uczy myślenia strategicznego,
rozwiązywania problemów
i kreatywnego podejścia do zadań.
To prawdziwe kompetencje XXI wieku,
pożądane u każdego pracownika.

W ramach projektu nauczyciel realizuje cykl wartościowych lekcji poświęconych wykorzystaniu nowych technologii, bezpieczeństwu w sieci i nauce programowania. W ich trakcie uczniowie dowiedzą się, jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii. Będą też kształtować kompetencje społeczne i poznają podstawy programowania w języku Scratch Jr. i Scratch. Projekt obejmuje scenariusze lekcji tworzone przez specjalistów i firm technologicznych na bazie wypracowanej przez Fundację Metody Pytań i Doświadczeń. Jej celem jest kształtowanie myślenia naukowego, opartego na stawianiu pytań badawczych, przeprowadzenie procesu badawczego oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych badań. Metoda została zwalidowana pozytywnie przez prof. Małgorzatę Żyłko z wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie scenariusze są zgodne z nową podstawą programową.

Organizatorem programu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci.
Udział w programie pozwoli uczniom z klasy 2b w łatwy i przystępny sposób zrealizować atrakcyjne lekcje dotyczące między innymi zagrożeń płynących z sieci, nowoczesnych technologii, języków programowania.
Program jest zgodny z podstawą programową i gwarantuje zdobywanie wiedzy w atrakcyjny i interesujący sposób – poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, analizowanie i wyciąganie wniosków.

Program realizuje w klasie 2b Lidia Kot

Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. 

Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką.– 
Bill Gates

Skip to content