Zajęcia świetlicowe

11.35 – 12.20      POMOC W NAUCE  – MGR AGATA ĆWIERTNIA

12.25 – 14.05      POMOC W NAUCE  – MGR A.ĆWIERTNIA  MGR K.MIKODA

13.15 – 15.00      ZAJĘCIA MUZYCZNE –  MGR KATARZYNA KOŁTON (s. 210)

11.35 – 12.20      ZAJĘCIA SPORTOWE – SEBASTIAN WILCZYŃSKI

11.35 – 12.20      POMOC W NAUCE  – MGR MARZENA GRABOWSKA

12.20 – 14.05      POMOC W NAUCE  – MGR KLAUDIA MIKODA

14.05 – 16.00       ZAJECIA PLASTYCZNE – MGR KATARZYNA GAJEK  (s.006)

14.05 – 16.00       ZAJĘCIA TANECZNE – MGR KATARZYNA KOŁTON

12.25 – 13.10      ZAJĘCIA Z J. ANG. – MGR KLAUDIA MIKODA (s.102)

12.25 – 13.10      POMOC W NAUCE  – MGR LIDIA KOT

13.15 – 14.50      POMOC W NAUCE  – MGR KLAUDIA MIKODA

14.05 – 14.50      ROBOTYKA – MGR PRZEMYSŁAW  DRABEK  (s. 205)

15.00 – 16.00      KOŁO FOTOGRAFICZNE – MGR PRZEMYSŁAW  DRABEK

10.35 – 11.20      POMOC W NAUCE J. ANG MGR JOLANTA PUCEK

12.25 – 13.10      ZAJĘCIA Z J. ANG. – MGR KLAUDIA MIKODA (s.102)

12.25 – 13.10      POMOC W NAUCE  – MGR LIDIA KOT

13.15 – 14.50      POMOC W NAUCE  – MGR KLAUDIA MIKODA

13.15 – 14.05     ZAJĘCIA SPORTOWE – SEBASTIAN WILCZYŃSKI

14.05 – 16.00      POMOC W NAUCE  – MGR AGATA ĆWIERTNIA

8.50 – 9.35 POMOC W NAUCE J. ANG MGR JOLANTA PUCEK

11.35 – 12.20      POMOC W NAUCE  – MGR KLAUDIA MIKODA

12.25  – 13.10      POMOC W NAUCE  – MGR SEBASTIAN WILCZYŃSKI

13.15 – 14.00     ZAJĘCIA SPORTOWE – SEBASTIAN WILCZYŃSKI

14.05 – 14.50      ZAJĘCIA MUZYCZNE –  MGR KATARZYNA KOŁTON (s. 210)

Skip to content