Zapisy

ZAPISY NA BAL do 20 października 2023 r.

 

  • Aby wziąć udział w Balu należy uiścić opłatę za uczestnictwo w imprezie w wysokości 230 zł/osobę 

 

  • Opłatę należy wpłacić od 21 sierpnia w sekretariacie szkoły lub przesłać na konto Rady Rodziców SP1 w Porębie: 90 8437 0002 0130 0910 8141 0001 z dopiskiem „Bal absolwenta/ imię i nazwisko/rok ukończenia szkoły”
Skip to content