Znamię? Znam je?

„Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworze złośliwym skóry Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego „Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry.

Program ten poprzez popularyzację profilaktyki, prezentuje skuteczne metody zabezpieczania się przed tym groźnym nowotworem skóry.

Jest to inicjatywa Akademii Czerniaka, która jest sekcja naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Czerniak skóry stanowi jeden z ważnych problemów zdrowia publicznego, którego przyczyn należy upatrywać w zmianie stylu życia, która nastąpiła w ostatnich kilku dziesięcioleciach – moda na opaloną skórę oraz wzrost popularności solariów.

Cel główny:

Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu  profilaktyki czerniaka.

Cele szczegółowe:

  • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
  • Uświadomienia wartości odpowiednich zachowań i postaw

Program realizowany na lekcjach biologii i przyrody.

„ Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.” – Jan Kochanowski
Skip to content