Debaty oksfordzkie

Debaty oksfordzkie na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Autorzy innowacji

Jadwiga Bergier
Nauczyciele prowadzący innowacje
Jadwiga Bergier

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

programowo-metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

Wiedza o społeczeństwie

Adresaci innowacji:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klas ósmych.

Czas trwania innowacji:

Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym dla kolejnych klas 8.

Data rozpoczęcia i data zakończenia innowacji:

9 września 2021r. – 25czerwca 2022r.

Szczegóły innowacji

 • Niniejsza innowacja ma na celu poprawę jakości dyskusji, samodzielne poszukiwanie wiarygodnych źródeł informacji. Udział w debacie oksfordzkiej to sposób rozwijania kompetencji społecznych m.in. przestrzeganie zasad debaty, formułowanie argumentów i kontrargumentów, panowanie nad emocjami, autoprezentacji, kulturalnej dyskusji, swobody wypowiedzi.
  Ma ona zachęcać i motywować uczniów do przekonywania publiczności do swoich racji.

  Udział w debacie oksfordzkiej daje dużo satysfakcji. Forma jej prowadzenia, na przykład konieczność zwracania się do siebie w oficjalny sposób, przedstawiania się z nazwiska, dziękowanie za wystąpienia, niedopuszczanie do niewłaściwych zachowań, przerywanie zbyt długich czy niejasnych wypowiedzi, brak zgody na argumenty wymierzone w osobę, bezstronność marszałka i jurorów pokazuje, na czym polega kultura dyskusji.

   

  Motywacja wprowadzenia innowacji:

  Innowacja „Debaty oksfordzkie na lekcjach wiedzy o społeczeństwie” jest moją odpowiedzią na niską aktywność uczniów oraz niechęć do publicznych wystąpień, dyskutowania i zabierania głosu, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

  Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole  zauważyłam, że uczniowie niechętnie podejmują dyskusję, a kiedy już do niej dojdzie przebiega ona często w sposób niesformalizowany i potoczny. Dlatego też główną przyczyną wprowadzenia tej innowacji była potrzeba wprowadzenia ram i zasad właściwej dyskusji.

  polega kultura dyskusji.

Skip to content