Odkrywcy studia-dźwięków

Odkrywcy studia-dźwięków

Autorzy innowacji

Katarzyna Kołton
Nauczyciele prowadzący innowacje
Katarzyna Kołton

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

organizacyjno-metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

muzyka, zajęcia wokalne, zajęcia instrumentalne

Adresaci innowacji:

Uczniowie szkoły podstawowej posiadający uzdolnienia techniczno- muzyczne

Czas trwania innowacji:

8 miesięcy

Data rozpoczęcia i data zakończenia innowacji:

6 listopada 2022r. – 23czerwca 2023r.

Szczegóły innowacji

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Odkrywcy studia dźwięków” jest  odpowiedzią na wzrastającą potrzebę utrwalania muzyki wokalnej i instrumentalnej wykonywanej przez uczniów naszej szkoły, a także umieszczanie jej na stronach internetowych.

Na podstawie obserwacji w pracy w szkole podstawowej zauważyłam, że uczniowie   chętnie  wyrażają swoje umiejętności artystyczne a dzięki narzędziom cyfrowym które posiada nasze studio nagrań będą mogli cieszyć się dobrą jakością dźwięku.

Nadrzędnym celem programu będzie kształtowanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za pracę w zespole oraz uświadomienie im, że swoimi działaniami mogą przyczynić się do poprawy wizerunku szkoły i zwiększenia zainteresowań wśród uczniów do działań artystycznych.

 

Cele szczegółowe:

– budzenie zainteresowań muzycznym dźwiękiem i jego jakością

– kształtowanie postawy

-poznanie rożnych  technik nagrywania dźwięku

– kształtowanie odpowiedzialności za wykonywane zadania

– ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych

– pobudzanie kreatywności i wyzwalanie aktywności artystycznej uczniów

– rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki

– poznawanie możliwości posługiwania się oprogramowaniem zapisu dźwięku

– umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania celów

– kształtowanie umiejętności samooceny

– rozwój postawy samorealizacji

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy

– cotygodniowa analiza raportów postępów pracy na platformie.

Skip to content