Aktualności

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Od kilku lat nasza szkoła realizuje treści Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka’’.

Jest to program skierowany do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Patronat honorowy sprawuje nad nim Komenda Główna Policji z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego. W bieżący roku szkolnym uczniowie klasy Ia i Ib dołączyli do XII-tej już edycji Akademii. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie pokonać drogę do i ze szkoły, jak w sytuacjach zagrożenia zadbać o swoje i kolegów bezpieczeństwo, jak zachować się w nowych sytuacjach społecznych czy podczas korzystania z internetu. Tegoroczne materiały zostały uzupełnione o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz o treści uczące efektywnego zapamiętywania, trening koncentracji i rozwijanie kreatywności.

Skip to content