Aktualności

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie.
Została wręczona 17 listopada 2023 r. podczas uroczystości Jubileuszu 100 – lecia Szkoły przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Mirosława Mazura oraz radną Sejmiku Województwa Śląskiego Panią Marię Materlę na ręce Dyrektor Agnieszki Andrzejewskiej. Odznaki nadawane są osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności na terenie województwa śląskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.
Wniosek o nadanie odznaki złożył Burmistrz Miasta Poręba Pan Ryszard Spyra. Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznała szkole odznaczenie za wyróżniającą się działalność w obszarach: nauka i wychowanie, kultywowanie i kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, opieka nad miejscami pamięci, podtrzymywanie i promowanie lokalnej tradycji, integracja społeczności lokalnej i współpraca z instytucjami.
To ogromne wyróżnienie nie tylko dla szkoły, ale i całego miasta! Na takie odznaczenie pracowała cała społeczność szkolna - od dyrekcji, nauczycieli przez obsługę szkoły, aż do uczniów i ich rodziców. Serdecznie dziękujemy za uznanie!
Skip to content