Aktualności

Za nami wyjątkowa uroczystość – jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie. Organizacja tak istotnego wydarzenia była dla nas nie lada wyzwaniem.
 Organizacja wydarzenia rozpoczęła się od powołania zespołu zadaniowego ds. 100-lecia szkoły. W realizację zaangażowano całą szkolna społeczność: nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców. Część oficjalna uroczystości miała miejsce 17 listopada 2023 roku w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie. Zanim jednak rozpoczęła się gala, w kościele pw. Świętego Ducha odprawiona została msza święta. Następnie uczestnicy mszy św. wraz z Dyrekcją oraz pocztem sztandarowym szkoły przeszli ulicami miasta do szkolnej hali, gdzie kontynuowane były uroczystości.
Wśród uczestników uroczystości byli znamienici goście: Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Mirosław Mazur, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Maria Materla, Burmistrz Miasta Poręba Pan Ryszard Spyra, Przewodnicząca Rady Miasta Poręba Pani Elżbieta Kołodziej oraz radni: Pani Barbara Gola, Pan Krzysztof Hamerlik, Pan Jarosław Machura, Pan Marcin Kucia, Pan Mariusz Błaszczuk, Skarbnik Miasta Poręba Pani Joanna Mucha, Radny Powiatu Zawierciańskiego Pan Karol Hadrych, który poprowadził uroczystość, Wizytatora Kuratorium Oświaty Delegatura w Sosnowcu Pan Kazimierz Horbatowski, Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie mjr Mariusz Rodak, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Grzegorz Mucha, Ks. Proboszcz Piotr Mizera, Prezes Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Pana Tomasza Turka, Inżynier nadzoru Nadleśnictwa Siewierz Pan Jacek Sieradzki, dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele instytucji oświatowych, kulturalnych, księgowych, społecznych, nadleśnictwa, wojskowych, sportowych, przedsiębiorców, Rady Rodziców.
Pani Agnieszka Andrzejewska, Dyrektor Szkoły, powitała zebranych gości, kierując do wszystkich zebranych słowa podziękowania za udział w tak istotnym dla Szkoły wydarzeniu oraz nawiązała w swoim przemówieniu do historii i tradycji szkoły, aby oddać cześć przeszłości szkoły, poinformować o teraźniejszości i z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Przypomniała o osobach, które w minionym stuleciu zapisały się na kartach historii szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali, której oddali serce i entuzjazm. Nie zabrakło także wyrazów sympatii pod adresem dotychczasowych dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów. Część oficjalną dopełniły przemówienia zaproszonych gości. Podkreślano w nich, że stuletnia historia szkoły to powód do dumy, a jubileusz to okazja do wypowiedzenia słów uznania dla wszystkich zaangażowanych w jej funkcjonowanie i w proces kształcenia młodzieży.
 

W trakcie uroczystości nie mogło zabraknąć artystycznych popisów. Muzyczny zespół szkolny zaimponował publiczności utworem granym na dzwonkach, a chór szkolny zaprezentował okolicznościowy repertuar a wśród nich utwór skomponowany specjalnie na tą okazję przez nauczycieli naszej szkoły. Część artystyczną uświetnił występ muzyczny absolwentów naszej szkoły Anny Dudzińskiej i Karola Hadrycha. To był magiczny i ciepły od wspomnień dzień. Mury szkoły odwiedzali jej dawni wychowankowie i mieszkańcy miasta. Przychodzili grupami i pojedynczo. Sale i szkolne korytarze wypełniły się rozmowami i wzruszeniem, gdy wszyscy wspólnie przypominali sobie swoje szkolne lata i szkołę z tamtych lat. Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem. 100-lecie szkoły staje się okazją do wspomnień, które na zawsze pozostały w pamięci wielu pokoleń – czas je porządkuje, dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie.

 
Choć czasu nie da się zatrzymać, warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły - nauczyciel i wychowawca, wsparciem rodzice, a dumą – absolwenci.
Skip to content