Aktualności

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że nasza szkoła otrzymała ważne wsparcie w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".
Program ten ma na celu rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, co otwiera przed nami wiele nowych możliwości i perspektyw.
Dzięki temu wsparciu będziemy mogli zainwestować w nowoczesną infrastrukturę edukacyjną, która usprawni procesy nauczania i uczenia się. Planujemy wyposażyć kolejną salę do zajęć rozwijających oraz wpierających wyposażona w Fun Floor, stolik interaktywny przy wspraciu nowoczesnych komputerów oraz interaktywnego oprogramowania, które pozwolą na tworzenie bardziej atrakcyjnych i interaktywnych zajęć dla naszych uczniów. Nie tylko uczniowie, ale także nasi nauczyciele skorzystają z programu „Aktywna tablica”. To kluczowy krok w kierunku dostosowania się do współczesnych standardów edukacyjnych.
Rozwijając kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, przygotujemy naszych uczniów do cyfrowego świata i zwiększymy ich szanse na przyszły sukces zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym.
Skip to content