Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 1 uczestniczyła w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu,
który w tym roku przypadał na dzień 9 lutego. Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia opracowano program profilaktyki uniwersalnej „Loguj się z głową”. Jest on odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.
Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci i młodzież przed e-uzależnieniami.
Korzystając z zasobów tego programu w naszej szkole odbyły się lekcje wychowawcze, podczas których uczniowie wykonywali ciekawe ćwiczenia, przygotowywali krzyżówki oraz quizy poruszające tematykę bezpieczeństwa w sieci. Ważnym celem tych zajęć było także kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z Internetu.
Skip to content